Stockholm
Spine Center

Medarbetare

Medarbetare du kan komma att träffa på ditt mottagningsbesök

Andreas Alexanderson

Överläkare

Specialistläkare i ortopedi 2009.

Arbetat två år på Karolinska Universitetssjukhuset (Solna/Huddinge) med trauma- och ryggkirurgi och därefter varit verksam som ortopedkirurg i ryggsektionen på Sankt Görans Sjukhus i Stockholm.

Arbetar sedan augusti 2016 på Stockholm Spine Center.

Martin Arnqvist

Leg. Sjukgymnast, MSc

Leg sjukgymnast sedan 2011.

Påbörjad specialisering inom smärta och smärtrehabilitering.

Vidareutbildning inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT), beteendemedicin och idrottsmedicin.

Arbetar inom multimodal smärtrehabilitering.

Svante Berg

Överläkare/Med.dr

Specialist i ortopedi sedan 1984.

Har varit med och startat ryggkliniken i Strängnäs 1987, och ryggsektionen vid Elisabethsjukhuset i Uppsala 1992.

Introducerade diskproteskirurgi i Sverige 1999, och har skrivit en doktorsavhandling i detta ämne. Fortsätter att forska kring diskproteskirurgi och även inom andra områden.

Anders Bjurholm

Överläkare/Docent

Specialist i ortopedi sedan 1984

Verksam inom all slags ryggkirurgi sedan 1987 vid Karolinska sjukhuset och senare Akademiska sjukhuset.

Introducerade 1996 kirurgi mot ryggdeformiteter hos vuxna och barn vid Akademiska sjukhuset.

Tidigare President i Nordic Spinal Deformity Society.

Disputerade 1989 på nervaktiva peptider i benvävnad. Erhöll 1990 SICOT's pris för forskning inom detta område.

Lena Fagerud

Överläkare

Specialist inom allmänmedicin, rehabilitering och smärtlindring.

Mångårig erfarenhet av arbete med långvarig smärta och rehabilitering.

Arbetar i Resursteam i samarbete med kirurgerna och på Smärtrehab med multimodal rehabilitering.

Roland Fransson

Leg. sjukgymnast

Leg sjukgymnast sedan 1995.

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg 2.
1-årig KBT-utbildning. Examen i Mc Kenzie.

Arbetar inom multiprofessionell rehabilitering mot försäkringsbolag och privatpatienter och utför bedömningar inför eventuell kirurgi.

Tony Forstén

Narkosläkare

Specialist inom anestesiologi och intensivvård sedan 2007

Tony har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus och Thoraxkliniken Karolinska sjukhuset Solna.

Anders Frost

Överläkare/Med.dr

Specialist i ortopedi sedan 1990.

Har tidigare varit verksam med all slags ryggkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Har skrivit en doktorsavhandling gällande invitrostudier på benceller.

Charlotte Glimstedt

Leg. sjukgymnast. MSc

Leg sjukgymnast sedan 1992.

Examen i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg 3. Mc Kenzie A och B.
Vidareutbildning inom idrottsmedicin och akupunktur.

Arbetar inom multiprofessionell rehabilitering mot försäkringsbolag och privatpatienter, samt utför bedömningar inför eventuell kirurgi.

Nanna Hallman

Leg. sjukgymnast, MSc

Leg sjukgymnast sedan 1992.

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg 2.
Examen i Mc Kenzie.
Vidareutbildad inom akupunktur, idrottsmedicin och beteendemedicin.

Arbetar inom multiprofessionell rehabilitering mot försäkringsbolag och privatpatienter samt utgör bedömning inför eventuell kirurgi.

Margareta Hammar

Leg. sjukgymnast

Leg sjukgymnast sedan 1980.

Examen i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg 3.

Arbetar inom multiprofessionell rehabilitering mot försäkringsbolag och privatpatienter, samt utför bedömningar inför eventuell kirurgi.

Bedriver sedan flera år undervisning inom anatomi och ryggrehabilitering för sjukgymnast- och läkarstudenter på Karolinska institutet.

Diana Kadetoff

Överläkare/Rehabläkare

Specialist i rehabiliteringsmedicin sedan 2005.

Specialist i smärtlindring sedan 2007.

Disputerat på Karolinksa Institutet 2012 inom fibromyalgi. Deltar i modern fibromyalgi forskning inom proffesor Eva Koseks grupp på KI.

Rehabchef på Spine och överläkare i multimodalt fibromyalgi team.

Eva Kosek

Överläkare/Professor

Specialist i rehabiliteringsmedicin sedan 1998.
Specialist i smärtlindring sedan 2001.

Anställd som Professor på Institutionen för Klinisk Neurovetenskap på Karolinska Institutet och arbetar även som överläkare på Stockholm Spine Center.

Driver flera forsningsprojekt både på Karolinska Institutet och här på Stockholm Spine Center.  Forskning fram för allt gällande smärtmekanismer vid långvarig smärta i rörelseapparaten och betydelsen av genetiska faktorer för behandlingsutfall vid kirurgi och träning.

Gustav Ledin

Narkosläkare

Specialist inom anestesiologi och intensivvård sedan 2015.

Gustav har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus.

Dan Leijonwall

Överläkare

Text kommer snart!

Ilias Nikolaidis

Överläkare

Specialist i neurokirurgi sedan 2009.

Mångårig erfarenhet av ryggkirurgi från Karolinska Sjukhuset och från Ryggkliniken i Strängnäs.

Gunnar Nilsson

Överläkare/Med. Dr

Specialist i ortopedi sedan 2007.

Arbetat som traumaortoped/ryggkirurg med inriktning rygg- och bäckenskador på Karolinska universitetssjukhuset i Solna fram till dec 2015.

Disputerade 1999 med en avhandling om prognostik och diagnostik i skelett- och mjukdelsmaligniteter.

Karin Nygren

Leg. sjukgymnast MSc

Leg sjukgymnast sedan 1993.

Specialistkompetens inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)
Vidareutbildning i idrottsmedicin. Mc Kenzie A och B.
Basal kroppskännedom steg 1 och 2. Akupunkturutbildning.

Har tidigare arbetat inom ortopedi och primärvård, arbetar nu i vårt resursteam på Löwenströmska sjukhuset samt utgör bedömning inför eventuell kirurgi

Aras Osman

Överläkare

Specialist i ortopedi och arbetar med inriktning mot rygg- och nackkirurgi sedan 2012.

Fellowship i ryggkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 2014-2015. Har även avlagt europeisk examen i ortopedi och traumatologi (European Board of Orthopaedics and Traumatology, EBOT) och Svensk Ortopedisk Förenings ortopedexamen. Forskningsprojekt inom nackkirurgi.

Tomas Radonsky

Överläkare

Specialist i ortopedi 2008

Har tidigare arbetat med all slags ryggkirurgi på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Sunderby sjukhus.

Har forskat på biologiska aspekter av implantatlossning.

 

Katayun Rezania

Kurator

Utbildad på Socialhögskolan i Stockholm. Socionom sedan 2012. Auktoriserad sedan 2015.

Vidareutbildad i psykoterapi på SAPU.

Tidigare verksam inom slutenpsykiatrin på S:t Görans sjukhus.

Arbetar inom multimodal smärtrehabilitering.

Anna-Lena Robinson

Överläkare

Specialist i ortopedi sedan 2010.

Tidigare verksam på Akademiska sjukhuset i Uppsala, med all slags ryggkirurgi. 

Forskar på behandling av halsryggsfrakturer hos äldre och skriver nu en doktorsavhandling inom detta område.

Susanne Sandström

Leg Sjukgymnast MSc

Leg sjukgymnast sedan 2003.

Specialistkompetens inom Smärta och Smärtbehandling sedan 2014.

Arbetar inom multimodal smärtrehabilitering.

Malin Smith

Leg. naprapat

Leg naprapat sedan 2010

Har undervisat som handledare på Naprapathögskolans elevklinik.

Arbetar inom multiprofessionell rehabilitering mot försäkringsbolag och privatpatienter och utför bedömningar inför eventuell kirugi.

Martin Soudah

Leg. naprapat

Leg naprapat sedan 1998.

Har lång erfarenhet kring rehabilitering inom ryggsjukdomar.

Undervisar för ST-läkare och på Naprapathögskolan i diskdegenerativa sjukdomar och multidisciplinär rehabilitering.

Kim Stranger

Överläkare

Specialist i ortopedisk kirurgi sedan 2011.

Har tidigare arbetat med ryggkirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.

Monica Sundquist

Leg. sjukgymnast

Examen i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg 3. Mc Kenzie A.

Arbetar inom multiprofessionell rehabilitering mot försäkringsbolag och privatpatienter, samt utför bedömningar inför eventuell kirurgi.

Bedriver sedan flera år undervisning inom anatomi och ryggrehabilitering för sjukgymnast- och läkarstudenter på Karolinska Institutet.

Katrin Vaks

Leg. Sjukgymnast, MSc

Leg Sjukgymnast sedan 1992.

Specialist inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT).

Vidareutbildad inom idrottsmedicin, beteendemedicin, Mc Kenzie och akupunktur.

Arbetar inom multiprofessionell rehabilitering mot försäkringsbolag och privatpatienter samt gör bedömning inför eventuell kirurgi.

Jan Widman

Överläkare/Med.dr

Specialist i ortopedi sedan 1993. Även specialist i allmän kirurgi.

Varit verksam och forskat kliniskt på Karolinska sjukhuset och disputerade 2002.
Har arbetat på S:t Görans sjukhus och Proxima/Aleris Nacka sjukhus.

Sysslat uteslutande med ryggkirurgi sedan 2005.

Björn Zoëga

Överläkare/Med. Dr

Text kommer snart!

Vi har några medarbetare du kan komma att träffa som inte har sin ordinarie tjänstgöring på Spine Center, men som hjälper till när vår arbetsbelastning så kräver:

Anna Josephson

Överläkare/Professor

Specialist i neurokirurgi sedan 1999.

Professor i neurovetenskap.

Bedriver forskning inom hjärn- och ryggmärgskirurgi vid Karoliska Institutet.

Tycho Tullberg

Överläkare/Med.dr

Specialist i ortopedi sedan 1984.

Har skrivit en doktorsavhandling inom ämnet diskbråckskirurgi.

Var ansvarig överläkare för ryggsektionen vid S:t Görans sjukhus under tio år. Är en av grundarna till Stockholm Spine Center.