Företagets historia

DSC 2941

GHP Stockholm Spine Center grundades av ortopederna Björn Branth och Tycho Tullberg år 2000.

Från början omfattade avtalet med Stockholms Läns Landsting ca 400 ryggoperationer per år och det var endast ryggkirurgi som utfördes.

År 2004 tillkom Stockholm Spine Center Rehab efter avtal med Stockholms Läns Landsting om multiprofessionell ryggrehabilitering (dvs en kombination av träning/sjukgymnastik, undervisning och kognitiv beteendeterapi utfört i team av olika specialister) av 500 patienter per år.

Stockholm Spine Center Rehab fusionerades sedan med kirurgidelen till ett enda företag, Stockholm Spine Center. Antalet patienter har successivt ökat genom åren.

År 2006 såldes 90,1 % av företaget till Global Health Partner (GHP). Detta för att stärka företaget och möjliggöra en expansion utanför Stockholm.
GHP har en affärsidé om att utveckla vårdens kvaliet genom specialisering. GHP finns på Stockholmsbörsen,
under småbolag. Du kan besöka deras hemsida här.

Årsskiftet 2009/2010 förlorades Stockholm Spine Center upphandlingen av nästa avtalsperiod av ryggrehabilitering.

Maj 2010 öppnades en filial inne i Stockholm City som erbjuder multiprofessionell bedömning och behandling till patienter som kommer via sitt försäkringsbolag eller söker oss privat.

Oktober 2013 acrediterades Stockholm Spine Center för Vårdval Rygg - specialiserad ryggkirurgi i sluten vård.

Oktober 2014 acrediterades Stockholm Spine Center för Vårdval Rehab - rehabilitering av långvarig, ospecifik smärta med eller utan samsjuklighet och för uttmattningssyndrom. Det nya Rehab omfattar multiproffessionell bedömning och plnaerad rehabilitering i öppenvård för Stockholms Läns Landstings patienter.

Maj 2015 ändrar Stockholm Spine Center AB namn till GHP Stockholm Spine Center AB för att befästa sin del i den större GHP-koncernen

Våren 2016 går Tycho Tullberg i pension och Björn Zoega tar över som VD/verksamhetschef.

Ett systerbolag finns i Göteborg, GHP Spine Center Göteborg.