Stockholm
Spine Center

Resultat av vår kirurgi

Alla operationer som utförs på Stockholm Spine Center registreras i det nationella ryggregistret för ryggkirurgi, Svenska Ryggregistret (SweSpine). Före operationen fyller du som patient i enkäter om din funktionsförmåga, livskvalitet och smärtsituation. Enkäterna besvaras sedan igen 1,2, 5 och 10 år efter operationen och resultaten i Svenska Ryggregistret baseras på dessa uppgifter. Dom redovisas per klinik och kan inte kopplas till dig eller din journal.

 Stockholm Spine Centers resultat ligger för alla diagnoser i nivå med, eller bättre än riksgenomsnittet. Dessutom opererar vi fler patienter än någon annan ryggkirurgisk klinik inom alla diagnosgrupper vi handlägger.

Samtliga resultat går att följa på Svensk Ryggkirurgisk Förenings hemsida