Stockholm
Spine Center

Patientundersökningar

Vi genomför årligen patientundersökningar. Frågorna är fokuserade på patienternas upplevelse av besöket.

Syftet med patientundersökningarna är att kvalitetssäkra vården genom att lyfta fram patienters behov, erfarenheter av och synpunkter på vården och att ge ett underlag för ett aktivt förbättringsarbete.