Stockholm
Spine Center

Forskning och Utveckling

 Vid Stockholm Spine Center bedrivs en omfattande forskningsverksamhet. Vi har ett nära samarbete med Karolinska institutet och en hög akademisk kompetens på kliniken.

Vi driver också flera doktorandprojekt, och deltar aktivt i såväl nationella som internationella multicenterstudier. Genom vårt engagemang i forskning och utveckling säkerställer vi vår kompetens och driver utvecklingen av svensk ryggvård framåt.

pdf Pågående projekt går att läsa om i vår kvalitetsrapport.

 

I Svensk Ryggkirurgisk Förenings rikstäckande kvalitetsregister, Swespine, jämförs våra resultat med övriga landet. Vårt mål är att samtliga kirurgpatienter registreras där, vilket också görs. Vår ettåriga uppföljningsfrekvens ligger på 85 %.

Tillsammans med Spine Center Göteborg startades under våren 2010 ett benchmarkingprojekt med Schönkliniken i Tyskland, där vi gör jämförelser av våra behandlingsresultat gällande våra diskbråck och spinalstenoser. 

DSC 3089