Stockholm
Spine Center

Kvalitet & Forskning

Stockholm Spine Centers kvalitetsarbete är en ständigt pågående process där vi arbetar med att kontinuerligt förbättra vår dagliga verksamhet. Utgångspunkten för vårt arbete är kundens behov och förväntningar.

Vi strävar hela tiden mot att utveckla oss och har under våren 2010 påbörjat ett arbete enligt LEAN, där fyra grupper arbetar med att förbättra flödet för patienter och personal.

Specifika nyckeltal rapporteras och utvärderas varje månad. Genom dessa nyckeltal jämförs och utvecklas vi med samtliga kliniker inom GHP-koncernen.

2010 startade ett kvalitetssamarbete med vårdbolaget Schön Kliniken i Tyskland.