Mottagningsbesök

Svar:

Om du ska på besök till Karlavägen i Stockholm, ring 08-50 90 27 00
(menyval  2)

Telefontider
Måndag, tisdag och onsdag                torsdag och fredag
08.00-11.30 och 13.00-14.00            08.00-11.30

Om du ska på besök till Löwenströmska sjukhuset i Upplands-Väsby, ring 08-50 90 27 00 (menyval 1)

Telefontider

Måndag-torsdag                               fredag
08.00-11.30 och 13.00-14.00            08.00-11.30

Svar:

Stockholms Läns Landsting
Väntetiden varierar från 2 veckor upp till 3 månader. 

Övriga landsting i Sverige
Inom vårdgarantin som är tre månader.

Privat
Väntetiden är från några dagar upp till 2 veckor.

Försäkringsbolag
Väntiden är från några dagar upp till 2 veckor.

Svar:

Om du har behov av en tolk inför ditt besök, kontakta oss så ordnar vi det.

08-50 90 27 00 (Menyval 1)

Telefontider

Måndag-torsdag                               fredag
08.00-11.30 och 13.00-14.00            08.00-11.30

Svar:

Stockholms Läns Landsting

När en remiss inkommit skickas det ut ett brev med frågeformulär som vi vill att du fyller i. Handläggningstiden förkortas om enkäten fylls i via hemsidan, vilket kan göras direkt remissen skickats hit. När denna återkommit till oss lämnas ditt svar och remissen till vår läkare som gör en bedömning av väntetiden.  Du kommer sedan att få ett besked om den preliminära väntetiden.

Övriga landsting i Sverige

När en remiss är bedömd, skickas ett bekräftelsebrev ut till dig och till den som har remitterat dig.

Allmänna frågor efter att ha blivit opererad

Svar:

Ring vår postop-mottagning om du har frågor gällande smärta, medicinering och sår.
Telefon 08-50 90 27 59.
Telefontider: Mån-Fre 07.45-08.30.

 

Ring vår sjukgymnast-mottagning om du har frågor gällande träning.

Telefon 08-50 90 27 70.
Telefontider: Mån - tors 11.15-12.00.

Du kan även mejla dina frågor till

maria.thorander@spinecenter.se
andreas.widman@spinecenter.se

 

Ring vår mottagning om du har frågor gällande sjukskrivning, återbesök, journaler eller om du vill ha kontakt med din läkare.

Telefon 08-50 90 27 00 (Menyval 1).
Telefontider: Mån-tors 08.00-11.30 och 13.00-14.00. Fre 08.00-11.30.

Svar:

Sjukskrivningens längd varierar med ingrepp och vilken typ av jobb man har. Har man tungt jobb kan dessa tider förlängas, har man ett lättare jobb kan de förkortas. Här följer några vanliga sjukskrivningstider:

Diskbråcksoperation 2 veckor

Spinal stenos 2-4 veckor

Fusion (steloperation) i ländryggen 2-3 månader

Halsryggsoperation 4-6 veckor

Diskprotesoperation i ländryggen 6 veckor heltid, 4 veckor halvtid.

Svar:

Ring vår mottagning om Du har frågor gällande recept, sjukskrivning, återbesök, journaler eller om du vill ha kontakt med din läkare.

Telefon 08-50 90 27 00 (Menyval 1).
Telefontider: Mån-tors 08.00-11.30 och 13.00-14.00. Fre 08.00-11.30

Svar:

Ring vår mottagning om Du har frågor gällande recept, sjukskrivning, återbesök, journaler eller om du vill ha kontakt med din läkare.

Telefon 08-50 90 27 00 (Menyval 1).
Telefontider: Mån-tors 08.00-11.30 och 13.00-14.00. Fre 08.00-11.30.

Svar:

Ring vår mottagning om Du har frågor gällande recept, sjukskrivning, återbesök, journaler eller om du vill ha kontakt med din läkare.

Telefon 08-50 90 27 00 (Menyval 1).
Telefontider: Mån-tors 08.00-11.30 och 13.00-14.00. Fre 08.00-11.30.

Svar:

Man kan inte förstöra något genom att vara fysiskt aktiv. Dock kan man överanstränga sig genom att träna med för hög intensitet, för tunga vikter eller hålla på för länge. Om man får mer ont i ryggen och/eller benet/benen några dagar efter en aktivitet bör man vänta med den och försöka på nytt efter några veckor. Man kan också prova med att korta tiden för aktiviteten, träna utan vikter t ex. Att hela tiden ligga på en träningsnivå där man överanstränger sig gör tillslut att det kan bli svårt att bli av med ryggsmärtan.

Svar:

Om du har frågor om operationssåret kontakta mottagningen på telefonnummer 08-50 90 27 04, måndagar och onsdagar kl 9-11:30, 13-14 fred 9-11:30.

Svar:

Eftersom man har gått igenom ryggens muskulatur i samband med operationen är det normal att ha ont i ryggen, speciellt i samband med vridande rörelser. Efter ca 6-10 veckor brukar det ”sätta sig” i ryggen och man blir mindre känslig för vridande och roterande rörelser. Smärtan är inte farlig, men just de rörelser som är värst kan du undvika tills det har klingat av.

Svar:

Om du har frågor om operationssåret kontakta mottagningen på telefonnummer 08-50 90 27 04, måndagar och onsdagar kl 9-11:30, 13-14 fred 9-11:30.

Svar:

Ja, men är såret rodnat, värmeökat och vätskande och Du känner av tecken på infektion såsom feber och sänkt allmäntillstånd vill vi att Du kontaktar i första hand oss på mottagningen

Teltid: Måndag och onsdag kl 9-11.30 samt mellan 13-14 och på fredagar mellan 9-11:30 på tel. nr. 08-50902704.

Svar:

Det är lätt att överanstränga sig efter en ryggoperation. Det brukar visa sig genom ökad ryggsmärta och ibland ger sig den gamla bensmärtan sig till känna. Det är inte farligt och kan inte förstöra något i din rygg. Ibland kan man behöva ta extra värktablett för att dämpa det hela. Det är också bra om man tänker över sina aktiviteter. Ofta mår ryggen bättre om man sprider ut sina åtaganden på olika dagar. Tiden man håller på spelar också in. Börja gärna med nya aktiviteter korta stunder och ta pauser

Svar:

När såret är helt läkt.

Svar:

Efter varje operation blir det alltid en liten inflammation och blodrestprodukter som kan irritera nerverna i de opererade nivåerna. En domningskänsla/stickningar/smärta kan således uppstå efter din ryggoperation. Det brukar försvinna efter 2-4 veckor.

Svar:

Efter varje operation blir det alltid en liten inflammation och blodrestprodukter som kan irritera nerverna i de opererade nivåerna. En domningskänsla/stickningar/smärta kan således uppstå efter din nackoperation. En kvarstående irritation av nerven efter att ha varit under tryck är också vanlig- således kan den tidigare utstrålande smärtan finnas kvar några månader efter operationen, vanligtvis dock inte lika intensiv.

Svar:

Hur länge man har ont efter operationen är individuellt och beroende på vilken typ av operation du genomgått. Även efter utskrivningen kommer Du att ha en viss smärta. Det är naturligt eftersom Du har ett sår som ska läka. Det är inte farligt att det gör ont när Du rör dig och tränar. Du kommer få recept på smärtstillande läkemedel före hemgång. Det är viktigt att Du sedan minskar intaget av värktabletter allT eftersom smärtan avtar, för att sedan sluta helt. Tycker Du att smärtan ökat efter operation, kontakta oss på postop-mottagningen Teltid: Mån-fre kl 07.45-08.30 på tel. nr. 08-50902759.

Svar:

Det är viktigt att Du minskar intaget av värktabletter när smärtan minskar för att sedan sluta helt.

Inför en operation

Svar:

Det kan variera mellan en vecka och några månader.

Svar:

Antalet sängplatser på vårdavdelningen är starkt begränsat. För den som kommer resande långt ifrån kan oftast sängplats ordnas kvällen före operation för att man ska slippa gå upp mitt i natten och resa hit. Vi ser helst att man blir inlagd på operationsdagens morgon, det är väl känt att ju längre man vistas på sjukhus före operationen desto större är risken att drabbas av infektion i operationssåret. Vi har låg frekvens infektioner på Stockholm Spinecenter vilket bl.a är en följd av att vi försöker uppmana alla patienter som har möjlighet att komma till avdelningen på operationsdagens morgon.

Svar:

Vissa läkemedel behöver Du sluta med före operationen. Det gäller framförallt inflammationshämmande läkemedel  som kan ge ökad blödning under operationen. Exempelvis Voltaren, Diklofenak, Ipren, Orudis och Treo. Om Du äter blodförtunnande medicin såsom Waran måste detta sättas ut enl. schema. Även proppförebyggande t.ex. Trombyl kan behöva sättas ut eller doskorrigeras. Detta ordineras av narkosläkaren före operationen. Du kan fortsätta ta dina övriga smärtstillande såsom Alvedon, Citodon, Tradolan och Oxycontin.

Svar:

Du ska duscha sammanlagt tre gånger. På morgonen dagen innan operationsdag, på kvällen dagen innan operationsdag och på avdelning 72 operationsdagens morgon. I samband med den första duschen skall Du ta av dina smycken, klocka samt ev. piercingar, och inte sätta på dem igen. Detta för att förhindra att det bildas bakterieansamlingar under smyckena. Nagellack ska också tas bort.

Vilka hjälpmedel kommer jag att behöva efter min operation?

Svar:

Vanligtvis klarar Du dig utan hjälpmedel efter en ryggoperation. Efter en större operation kan Du ha nytta av t.ex. en griptång och efter ett långt skohorn. Om Du haft stora gångsvårigheter före operationen kan också ett par kryckor vara till hjälp. Kontakta då din vårdcentral före operation.

Frågor efter en fusionsopereration (steloperation) i ländryggen

Svar:

Även om man har lättat på trycket mot nerven i samband med operation kan man ha en kvarstående irritation av nerven efteråt. Detta kan ge bensmärta som är konstant eller kommer och går. Man kan känna av sitt ben några månader efter operationen och framförallt då man ökar på sina aktiviteter. Bensmärtan är inte farlig men om man märker att en specifik aktivitet triggar smärtan kan man vänta med den några veckor. Likaså känsel kan ta lång tid att få tillbaka. Det är därför vi har satt upp till 1- 1 ½ år innan man har färdigt resultat av sin ryggoperation.

Tycker Du att smärtan i benen har ökat, kontakta oss på postop-mottagningen Teltid: Mån-fre kl 07.45-08.30 på tel. nr. 08-50902759

Svar:

Ja, åtminstone till viss del de närmaste månaderna efter operationen, dels beroende på värktabletterna och dels på operationen.

När kan jag börja med aktiviteter som stavgång, cykling, simning?

Svar:

Du kan inte äventyra resultatet av operationen eller förstöra något genom att vara aktiv. Operationen är helt stabil. Du får alltså gå, stå, sitta, cykla, åka buss och tåg, så snart Du själv vill och känner att Du klarar det. Angående simning så måste såret vara helt läkt.

Svar:

Du kan inte äventyra resultatet av operationen eller förstöra något genom att vara aktiv. Efter din operation får du röra dig fritt, alltså bocka dig framåt och bakåt samt vrida kroppen så mycket som smärtan tillåter. Då det är ett relativt omfattande ingrepp i mjukdelarna rekommenderar vi att Du avstår från tunga lyft (över 5 kg) och tungt arbete 6 veckor efter operationen så att mjukdelarna ska få läka ihop. Det är inte farligt att lyfta men kan ge onödigt med besvär.

Svar:

Vecka 0-4 efter operationen råder vi att man håller sig aktiv med flera korta promenader istället för en lång. T ex 15 minuter 4 ggr/dag.

-Tränar med träningsprogrammet som man fick av sjukgymnasten på avdelningen 2 ggr/dag.

-Sköter dagliga livet (laga mat, hygien mm)

Vecka 5 och framåt är bra att ha sin första tid hos sjukgymnast bokad. Där kan man börja med träning av rehabkaraktär, t ex övningar på matta, med boll samt teraband.

Nu är också bra att börja med någon typ av pulsökande aktivitet, såsom snabb stavgång, motionscykel, bassängträning (om såret är läkt).

-       Riktigt tung styrketräning först 4-6 månader efter operationen om status tillåter.

Jogging tidigast efter 3 månader (stäm av med läkaren i samband med ditt återbesök) Man har sitt återbesök hos läkaren 3-4 månader efter operationen.

Kan jag på något sätt äventyra resultatet av min operation?

Svar:

Du kan inte äventyra resultatet av operationen eller förstöra något genom att vara aktiv. Operationen är helt stabil. Då det är ett relativt omfattande ingrepp i mjukdelarna rekommenderar vi att Du avstår från tunga lyft (över 5 kg) och tungt arbete den första månaden efter operationen. Det är inte farligt att lyfta men kan ge onödigt med besvär.

När blir jag bra?

Svar:

När och hur bra man blir är individuellt. Det är viktigt att ha tålamod och följa självträningsprogrammet som Du får på avdelningen av sjukgymnasten, samt att följa de rekommendationer som din sjukgymnast ger dig.

Svar:

Du bör undvika att köra bil så länge Du är påverkad av starka värktabletter.

Frågor efter en dekompressions- eller en diskbråcksoperation i ländryggen

Svar:

Man genomför operationen i första hand för att komma åt bensmärtan. Kraft, känsel och balans tar lång tid att återfå och kräver en hel del arbete. Ofta vid spinal stenos har nervsystemet stått under tryck länge, vilket gör att läkningstiden blir lång, uppemot 1-2 år. Vissa kvalitéer är kanske också är svårt att få tillbaka. Men det bästa man kan göra är att successivt försöka öka sin gångsträcka, träna på motionscykel, hålla sig aktiv samt träna balans och muskler i bål och ben.

Svar:

Det finns inga särskilda restriktioner utan Du får göra allt som känns bra och som sårsmärtan i ryggen tillåter. Dock rekommenderar vi att du lyfter max 5 kg första 4-6 veckorna efter din operation

Är det vanligt att man har fortsatt bensmärta efter operationen?

Svar:

Det vanliga är att man blir smärtlindrad i benet ganska snart efter operationen. Om Du haft känselbortfall och muskelsvaghet innan operationen finns detta ofta kvar direkt efter operation. När nerverna efterhand läker, och Du tränar, minskar detta successivt.

När kan jag börja med bilkörning?

Svar:

Du bör undvika att köra bil så länge Du är påverkad av starka värktabletter.

Svar:

Även om själva diskbråcket är borttaget kan man ha en kvarstående irritation av nerven efteråt. Detta kan ge bensmärta som är konstant eller kommer och går. Man kan känna av sitt ben några månader efter operationen och framförallt då man ökar på sina aktiviteter. Bensmärtan är inte farlig men om man märker att en specifik aktivitet triggar smärtan kan man vänta med den några veckor.

Svar:

Man utför operationen i första hand för att komma åt bensmärtan. Ofta sker också en förbättring av känsel och motorik men det kan ta längre tid och det inte helt säkert att allt kommer tillbaka. Därför har man satt färdigt operationsresultat så långt fram som ett år efter genomförd operation.

Svar:

Vecka 0-4 efter operationen råder vi att man håller sig aktiv med flera korta promenader istället för en lång. T ex 15 minuter 4 ggr/dag.

-Tränar med träningsprogrammet som man fick av sjukgymnasten på avdelningen 2 ggr/dag.

-Sköter dagliga livet (laga mat, hygien mm)

Vecka 4 och framåt är bra att ha sin första tid hos sjukgymnast bokad. Där kan man börja med träning av rehabkaraktär, t ex övningar på matta, med boll samt teraband.

Nu är också bra att börja med någon typ av pulsökande aktivitet, såsom snabb stavgång, motionscykel, bassängträning (om såret är läkt).

När kan jag börja med mina vanliga aktiviteter efter operationen?

Svar:

När det känns bra att utföra dem och såret har läkt. Pröva dig fram.

Svar:

Du kan ha fått tillbaka diskbråcket i samma nivå som tidigare, alltså ett recidiv. Kontakta din kirurg på Spine Center om symtomen inte förbättras, eventuellt måste man göra ny MR. Om du också har svårt att hålla urin och/eller avföring bör du söka akut sjukvård.

Svar:

Joggning är betydligt mer påfrestande för diskarna i ryggen än t.ex. gång och cykling i. o. m. de stötar som blir. Vi råder dig att under de första veckorna efter operation successivt stegra belastningen med allt snabbare promenader samt cykling i upprätt läge

Frågor efter en diskprotes- eller fusionsoperation (steloperation) i nacken

När ska jag börja med sjukgymnastik efter operationen?

Svar:

Sex veckor efter operationen rekommenderar vi att Du påbörjar sjukgymnastik. Vår sjukgymnast skriver en remiss samt ger dig mer detaljerad information om träning som Du får med dig hem.

Vad bör jag undvika för att inte äventyra operationen?

Svar:

Du får röra dig fritt men undvik rörelser i alla ytterlägen i halsryggen; vridningar, böjning och sträckning de första sex veckorna. Vi avråder också ifrån bilkörning under denna tid då detta lätt utsätter nacken för pressande ytterlägen. Du får alltså gå, stå sitta, cykla, åka buss och tåg, så snart Du själv vill och klarar det. Du bör undvika tungt arbete och tunga lyft (över 5 kg) de första sex veckorna efter en operation då muskler i nacke och skuldror är känsliga för belastning under denna tid. Detta är inte farligt men kan ge onödigt med besvär.

Kan något gå sönder i nacken?

Svar:

Du får röra dig fritt men undvik rörelser i alla ytterlägen i halsryggen; vridningar, böjning och sträckning de första sex veckorna. Vi avråder också ifrån bilkörning under denna tid då detta lätt utsätter nacken för pressande ytterlägen. Du får alltså gå, stå sitta, cykla, åka buss och tåg, så snart Du själv vill och klarar det. Du bör undvika tungt arbete och tunga lyft (över 5 kg) de första sex veckorna efter en operation då muskler i nacke och skuldror är känsliga för belastning under denna tid. Detta är inte farligt men kan ge onödigt med besvär.

När kan jag börja med bilkörning?

Svar:

Vi avråder ifrån bilkörning under de första sex veckorna, då detta lätt utsätter nacken för pressande ytterlägen.

Frågor efter en diskprotesoperation i ländryggen

När kan jag börja med bilkörning?

Svar:

Du bör undvika att köra bil så länge Du är påverkad av starka värktabletter.

Hur bra blir jag efter operationen?

Svar:

Det beror till mycket stor del på hur väl Du tränar och töjer muskler före och efter operationen samt hur Du följer de instruktioner för hållningen Du får efter operationen. Möjligheten till att Du blir förbättrad är ca 80-90%. Det går alltså inte att garantera att Du blir smärtfri. Risken att du har oförändrade besvär efteråt är ca 5-10% och risken att Du blir sämre är 5-10%.

Vad skall jag speciellt tänka på efter operationen?

Svar:

Oavsett antalet nivåer som opereras måste man tänka på att det sätt som ingreppet utförs på (via buken) försvagar de strukturer som binder samman kotpelarens framsida. Du kommer därför inte att ha normal kraft att motverka för kraftig bakåtböjning i opererade nivåer under lång tid. För att inte riskera för kraftig bakåtböjning kommer Du att få instruktioner om att förändra din hållning med mindre bakåtböjning för att motverka detta. Det är viktigt att tänka på detta även sedan Du hämtat dig från operationen och känner dig bra.

Finns det saker jag inte får göra när jag kommit hem?

Svar:

Du kan inte äventyra resultatet av operationen eller förstöra något genom att vara aktiv så länge Du kommer ihåg att undvika kraftig bakåtböjning. Du får alltså gå stå, sitta, cykla, åka buss och tåg, så snart Du själv vill och känner att Du är påverkad av starka värktabletter. Vi rekommenderar att Du avstår från tunga lyft (över 5 kg) och tungt arbete den första månaden efter operationen eftersom det i början är lätt att Du då svankar ryggen vilket är negativt och helt ska undvikas under lång tid. Rökning och inflammationshämmande läkemedel (såsom Diklofenak, Voltaren och Ipren) inverkar negativt på läkningsprocessen efter en diskprotesoperation

Finns det några risker med operationen?

Svar:

Ja. Risk för komplikationer finns vid alla ingrepp, även ryggoperationer. Även om riskerna är små, finns inga garantier mot komplikationer. Risken allmänt vid ryggoperationer för sårinfektion är 0,1-1% och nervpåverkan 2-3%.