Vision och mål

Vår vision är att Stockholm Spine Center skapar förebilden för multiprofessionell behandling av rygg- och nackbesvär.

Vi vill ha den kompletta ryggkliniken där vi genom bra kommunikation och bra logistik nyttjar den kompetens vi tillsammans besitter. Vi ligger i frontlinjen gällande forskning och införande av nya behandlingsmetoder och vi satsar på att ur alla aspekter utveckla kvaliteten i vårdarbetet.

Vi står för en biopsykosocial förklaringsmodell till rygg- och nacksmärtor och deras konsekvens för livskvaliteten.
Det är flera delar som påverkar rygg- och nackproblemets omfattning och ofta behöver man angripa besvären ur flera synvinklar. Det innebär att nästan alla, åtminstone de med långvariga problem, har flera komponenter som påverkar smärtintensiteten och funktionsförmågan. Det kan vara rent biologiska/somatiska komponenter som exempelvis ett diskbråck som trycker på en nerv. Men konsekvenserna av smärtan beror också mycket på hur man mår psykiskt. Är man exempelvis deprimerad eller har ångest så påverkar det smärtupplevelsen påtagligt. Likaså spelar den sociala situationen stor roll. Smärtupplevelsen påverkas av arbetslöshet eller om man riskerar att förlora arbetet på grund av ryggproblemen. När det behövs, vill vi kunna erbjuda all den hjälp som behövs för ett lyckat behandlingsresultat.

DSC 2925Ibland bedömer vi därför av remissen att det är lämpligast att träffa tex en sjukgymnast först. De flesta som kommer till oss har dock en kirurgisk frågeställning och i många fall är det enbart fråga om ett ja eller nej till kirurgi (ca 30% av våra nybesök går vidare till kirurgi.

Vårt mål är att återställa en så god funktionsförmåga samt ökad livskvalitet som möjligt trots eventuella kvarstående rygg- och nackbesvär.