Stockholm
Spine Center
Sveriges Största Ryggklinik

Problem med ryggen?

Vi tar hand om ryggproblem från nacken ner till svanskotan. Under år 2012 utfördes ca 1400 ryggoperationer och ca 12700 öppenvårdsbesök.

Vår vision är att Stockholm Spine Center skapar förebilden för multiprofessionell behandling av rygg- och nackbesvär. Vi vill ha den kompletta ryggkliniken där vi genom bra kommunikation och bra logistik nyttjar den kompetens vi tillsammans besitter. Vi ligger i frontlinjen gällande forskning och införande av nya behandlingsmetoder och vi satsar på att ur alla aspekter utveckla kvaliteten i vårdarbetet.

Läs mer om oss »

Frågefomulär

Ska du komma på ett mottagningsbesök till oss? Klicka på läs mer.

Läs mer

Animationer

Se våra animationer som beskriver några av våra vanligaste ingrepp.

Läs mer